Softver za krojenje

  • Digitaliziranje – unošenje krojnih dijelova u računalo
  • Softverski moduli za razvijanje krojeva,  konstrukcija i stvaranje modela i njegovih varijanti, modeliranje i kreiranje krojnih dijelova i sastavljanje modela, te gradiranje krojeva .
  • Izrada krojnih slika sa mogućnošću automatskog i ručnog uklapanja krojeva u krojnoj slici
  • Kompatibilnost sa svim poznatim sustavima za izradu krojnih slika.

Za detaljnije informacije o proizvodnom programu kontaktirajte Elektroterm