Krojačke lutke

U našoj ponudi nalaze se i krojačke lutke za žene i muškarce u pet različitih veličina.

Bitno je napomenuti da sesve glavne tjelesne mjere mogu individualno podešavati.